bamberger symphoniker

extraordinary city.
extraordinary orchestra.

Christian Schmitt
© Christian Schmitt

»principal organist« Christian Schmitt

Die folgenden Fotos können Sie kostenfrei downloaden und mit dem Hinweis »Copyright Michael Trippel« verwenden.

Christian Schmitt
© Michael Trippel
Christian Schmitt
© Michael Trippel
Christian Schmitt
© Michael Trippel
Christian Schmitt
© Michael Trippel